Eylül 25, 2023

İlimizin adı nereden geliyor? KASTAMONU

Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Pontus Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Türk Beylikleri (Danişmendliler, Çobanoğulları, Candaroğulları) ve Osmanlının izleri mevcuttur.
Değişik kaynaklarda ilin adı Kestamûniyâ, Kastamûniye, Kastamûnî, Kastamon, Castamea, Castimana, Castemol, Kastamoni olarak geçer.

İlimizin adı nereden geliyor? KASTAMONU

Biraz da tebessüm ettiren, kabul edilmiş bir rivayete göre; Kastamonu kalesini günlerce almaya çalışan Türkler kaleye bir türlü giremezler. Bizans Tekfurunun kızı Moni, bir Türk kumandanına aşıktır ve gizlice kale anahtarını ona gönderir. Türkler böylece kaleye girerler. Bunu öğrenen Baba, kızını kale burçlarından aşağıya attırır. Bunun üzerine söylenen "Kastın neydi Moni'ye" sözü Kastamoni'ye dönüşür. Kastamonu'da Moni'nin yere düştüğü alana 'Kırk Kız' (kırk parçaya ayrılmış kız) adı verilmiş.

İlimizin adı nereden geliyor? KASTAMONU

Zayıf birkaç rivayete göre;
*Kastamonu, Gas ve Tumanna kelimelerinin birleşmesidir. Kaşkalar yöreye ilk yerleştiği düşünülen halklardan biridir. Tumanna ise o dönemde şehirlere verilen addır.
*Hitit döneminde bölgenin adı Kastama'dır ve ilin adı buradan gelmektedir.
*Kastamonu, Kastra ve Kommen kelimelerinin birleşmesi ile oluşur. Kommenler yöredeki Bizans hanedanının adıdır, Kastra ise kale anlamına gelir. Kasta-Komneni olarak geçer.

Osmanlı döneminde Anadolu eyaletine bağlı bir sancaktır. Daha sonra Kastamonu Eyaleti olur. Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Sinop sancakları da bu eyalete bağlıdır. Cumhuriyet döneminde il olur.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Majistral nedir?

Majistral nedir?

Krem, merhem, pomat, jel

Krem, merhem, pomat, jel

Spirometre nedir, kim bulmuş?

Spirometre nedir, kim bulmuş?

Dozimetri nedir, kim bulmuş?

Dozimetri nedir, kim bulmuş?

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Her Şeyden Haberi Olmak

probiyotik

Ağustos Böcekleri Neden Sürekli Öter?

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun