Haziran 26, 2022

İlk Pul

Avrupa'da, Orta Çağ’dan beri, yol­ların güvenli olmaması yüzün­den, mektubun taşıma ücreti alıcı tarafından ödeniyordu. Bu da çoğu za­man ilginç ve altından kalkılmaz du­rumlara yol açıyordu. 1840 yılında Londra'daki İngiliz Posta idaresi'nin sonradan yöneticisi olan Sir Rowland Hill, ilginç bir olaya tanık olmuş­tu. İskoçya’ya yaptığı bir yolculuk sı­rasında, genç bir kızın taşıma ücreti­ni ödeyemediği için nişanlısından gelen mektubu postacıya geri verdi­ğini gördü.

İlk Pul

Bunun üzerine ücreti kendisi ödedi. Genç kız ona teşekkür etti ve bu paraya gerek olmadığını söyledi. Çünkü, zarfın üzerindeki ad­reste bir düzenleme yaparak, nişanlısından gelen mektubu para ödeme­den de alabileceğini belirtti. Bu ola­ya tanık olan Hill, mektup yollanır­ken, para ödenmesini zorunlu kıla­cak bir yöntem geliştirilmesi gerekti­ğini düşündü.

İlk Pul

Taşıma ücretinin, zar­fın üstüne yapıştırılan küçük bir eti­ket bedeli olarak, mektubu gönderen tarafından ödenmesi ilkesini önerdi. Bu yöntem İngiliz Hükümeti tarafın­dan kabul edildi. Kraliçe Victoria'nın resmini taşıyan ilk posta pulu 158 bin adet basıldı ve 6 Mayıs 1840 tarihin­de satışa sunuldu.  

İlk Pul

Bir süre Postahane-i Amire Nazırlığı yapan, gazeteci Agâh Efendi tarafından 1862 yılında bastırıldı. Dikdörtgen biçiminde ve dantelsiz olan bu pulun üstünde, dö­nemin padişahı Abdülaziz'in tuğrası ve bir ay içinde, "Devlet-i Aliye-i Os­maniye" yazısı bulunuyordu.

Yorumlar

  • Ben daha da eski zannediyordum

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Saat Yönünün Tersine

Saat Yönünün Tersine

Jarramas and Jilderim (IV)

Jarramas and Jilderim (IV)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Devşirme (IV)

Devşirme (IV)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Koruma Kalkanı

probiyotik

Saat Yönünün Tersine

bubble30
Nielawore

RENGARENK YUMURTALAR: PASKALYA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun