Aralık 06, 2023

Tarihimizdeki Akıl Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri (II) – Friendz10

Hekim Karacaahmet

Ayhan Songar’a göre bu şeyh ailelerinin en ün­lüsü 14. yüzyılda yaşamış Karacaahmet'ti. Bu dönemlerde, Anado­lu'nun çeşitli yörelerinde Karacaahmet adına çeşitli tekkeler kuruluyor­du. Sözü edilen Sel­çuklu dönemi hastane-köyler, Asklepios kültüne bağlı "Asklepion sağlık yurtları" ge­leneğinin uygulamalarına çok benzi­yordu. Bu tekkeler de adak adamak, şifalı suda yı­kanmak, kutsal mekân olan tekkede uykuya yatmak, özel diyet uygula­mak ve bir işle meşgul olmak gibi tedavi yöntemleri vardı.

Tarihimizdeki Akıl Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri (II) – Friendz10

Osmanlı dönemi

Osmanlı'ya gelindiğinde ise, aynı gelenek hiç kuşkusuz yine sürüyor­du. Bu dönemdeki ilk önemli bimarhanenîn (darüşşifa), Edirne'de Sul­tan II. Bayezid Camii Külliyesi'nde açıldığı biliniyor. Gerçi Prof. Son­gar'ın bildirdiğine göre, Bursa'da daha önceleri küçük bir bimarhane bulunuyormuş. Ama asıl sözü edil­mesi gerekenin Edirne'deki darüşşi­fa olduğu kesin... Darüşşifa adı, tüm Ortaçağ boyunca ülkeye, kullanılan zamana ve yöredeki dile değişen şe­killerde girmiş. Bunlar çoğunlukla, Dâr-üs sıhha", "Dâr-ül afiye", "Dâr-ür raha", "Dâr-üt tıp", "Maristan", "Bîmâristan", "Bimarhane", kervan­saraylarda "tâbhane" gibi adlar.

Tarihimizdeki Akıl Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri (II) – Friendz10

Türk Psikiyatri Tarihi Müzesi kuruluyor

Edirne'deki şifahanenin yataklı olan ana bölümü, dıştan, ortada bü­yük fenerli bir kubbe ile etrafındaki 12 küçük kubbenin çevrelemesiyle örtülü. Bu örtünün altındaki mermer döşeli salonun ortasında, yine 12 kö­şeli fıskiyeli küçük bir havuz, salo­nun çevresinde de 6 tane kapalı kış­lık hasta odası bulunuyor. İşte bu bölüm, Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. Kuruluş yıldönümünde, Dr. Fa­ruk Bayülkem başkanlığındaki "Ruh Hastalarını Readaptasyon Derneği" tarafından, 31 Ağustos 2000'de, Türk Psikiyatri Tarihi Müzesi olarak hizmete açıldı.

Tarihimizdeki Akıl Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri (II) – Friendz10

Buradaki temel amaç, yüzyıllardan beri süregelen önemli bir ruhsal sağaltım geleneği­ni, kendi özgün mekânında, özgün tarihi giysiler içindeki mankenlerle, darüşşifanın sözü edilen odalarında yeniden canlandırarak yaşatmak. Bu amaçla her bir oda, geleneksel teda­vinin öngördüğü akıl hastalıklarının temsili, ama görsel yönü zengin an­latımına göre düzenlenerek topluma kazandırılmaya çalışılmış. Çok başarılı olan bu çalışmada, ölçü alınan örnek tedavi yöntemi de, hastaları, özellikle müzikle iyileştirmeye yö­nelik sağaltımın öne çıkartılmış ol­ması. Müzede, gerek hastaya verilen bir uğraşla, gerekse darüşşifanın ta­rihindeki su sesiyle tedavilerin de bulunmasına karşılık, müzikle teda­vi daha bir öne çıkartılmış.

Yorumlar

  • Çok acayip

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Küresel Isınmadan Türkiye Nasıl Etkiliyor? – Friendz10
Yabancı Aksan, İnanılır Olmaya Zarar Verir Mi?
Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Gökadalardan Bir Gül

Gökadalardan Bir Gül

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Ortamda Olmak

probiyotik
bubble30
Nielawore

DAYANIŞMA -BERTOLT BRECHT -Friendz10

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun