Tarih

Yeteneksiz Çar

Yönetim halktan iyice uzaklaştı

kaptanfilozof06 / Editor

23 Kasım 2021 10:29

1881 yılında 2. Aleksandr’ın ölümü ile tahta oğlu 3. Aleksandr geçti. 3. Aleksandr’ın babası Rusya’da devrimci fikirlere sahip olan gruplar tarafından suikast sonucu öldürülmüştü. Bu yüzden 3. Aleksandr Rusya’da kabaran devrimci ve özgürlükçü fikirlere karşı baskıcı politikalar izledi. 3. Aleksandr’a göre Rusya’da tek dil, tek din ve tek ulus olmalıydı. Rusya’da ancak bu şekilde istikrar tekrar sağlanabilirdi. Bu yüzden 3. Aleksandr Rusya’da Ortodoksluk’un baskın in olabilmesi çok çabaladı. Bunun dışında 3. Aleksandr Rusya’da yaşayan azınlıkların zorla Rusça öğrenmesi ve konuşması için elinden geleni yaptı. 3. Aleksandr dış politikada barışçıl bir politika izlemesine rağmen sadece Almanlara karşı soğuk bir tavır takındı. 3. Aleksandr 1894 yılında hayatını kaybetti.

3. Aleksandr’ın ölümünden sonra aynı yıl içerisinde 3. Aleksandr’ın oğlu 2. Nikolay Rus çarı oldu. Ancak 2. Nikolay’ın yönetimle ilgili bazı problemleri vardı. 2. Nikolay yönetmeye uygun bir yapıya sahip değildi. Özellikle Rusya gibi büyük bir imparatorluğu yönetebilecek istek ve arzuyu içinde bulundurmuyordu. Ancak her şeye rağmen 2. Nikolay babasının döneminden kalan baskıcı politikalardan ve çarın sahip olduğu ayrıcalıklardan vazgeçmeye niyetli değildi. Bu çelişki onun Rus halkı içinde giderek büyüyen bir antipati toplamasına neden oldu. 2. Nikolay Rus halkından uzak bir şekilde sarayında yönetim işlerini devam ettirdi. Bu yüzden Rus halkının içinde büyüyen arzuları anlamaktan çok uzak kaldı. Halkın bütün hoşnutsuzluklarına polis gücünü artırarak karşılık verdi. O dönemde Rusya modernleşme ve dünyaya yetişme çabalarına devam eden bir ülkeydi ancak Rus halkı genel olarak çok kötü koşullarda çalışan ve yaşayan bir durumdaydı. Rusya’da o dönemde halkın %90 kadarı köylerde yaşıyordu. Tüm Rusya’da bulunan yolların uzunluğunun toplamı o dönemde Fransa’da bulunan yolların uzunluğundan daha azdı. Bu koşullar altında Rus halkı arasında özgürlükçü ve sosyalist fikirler büyük bir hızla artmaya başlamıştı. 1902 yılına gelindiğinde Rusya’da sanayinin gelişmesi için önemli adımlar atıldı ancak bu adımalar ilerleyen yıllarda işleri daha da zorlaştıracaktı. Devam edecek…

 

2. Nikolay kimdir?

probiyotik

Bakalım neler olacak ilerleyen yıllarda

24 Kasım 2021 10:04