Tarih

Taraflar Seçildi

Japon - Rus Savaşı öncesi büyük devletler yerlerini aldı

kaptanfilozof06 / Editor

27 Kasım 2021 10:00

1902 yılında 2. Nikolay döneminde Rusya’da sanayileşme çalışmaları başlamış ama bu çalışmalar sonucunda Rusya’da halk büyük bir memnuniyetsizlik içerisinde kalmıştı. Rus yönetimi bu memnuniyetsizliği çözmeye çalıştıysa da bunda başarılı olamamıştı. 1903 yılında Rusya’da köylüler ayaklanmış v işçiler greve yapmıştı. Rusya’da içeride yaşanan durum hiç parlak değildi. Dışarıda ise Rusya 2. Nikolay’ın hatalı kararları yüzünden çelişkili ittifaklar kurmuş ve zor durumda kalmıştı. Tüm bunlar yaşanırken Rusya doğusunda bulunan Çin üzerinde topraklarını genişletme çabaları içerisindeydi. Rusya bu amaçla ilk iş olarak Japonya’nın Çin üzerinde ilerleyişine 1895 yılında müdahale ederek engel koydu. 1898 yılında Çine ait belli başlı toprakları istila etti. 1901 yılında istilalarını daha da büyütmek için harekete geçerek Kore’ye yöneldi. Ancak Japonya da Rusya’yı durdurmak için hazırlıklara başladı.

Savaşın Önemi

Rusların ve Japonların birbirleri ile savaşacağı 1900’lü yılların başında belirtilerini iyice göstermeye başlamıştı. Ancak bu savaş sadece Rusya ve Japonya arasında yaşanacak olan bölgesel bir mücadeleden öte bir durum oluşturacaktı. Çünkü Rusya o dönemde dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesiydi Rusya’nın Asya’da neler yaptığı başta İngiltere olmak üzere Avrupa’yı da yakından ilgilendiriyordu. Japonya ise büyük okyanusa olan yakınlığı ve o dönemde Asya’da sahip olduğu gücü sebebi ile Asya’da Rusya’ya kafa tutabilecek tek devletti. Bu yüzden Japonların Ruslara karşı kazanabileceği olası bir zafer ya da yenilgi o dönemde tüm Asya için çok önemli olacaktı. Japonların Ruslara karşı kazanabileceği herhangi bir zafer Japonya’yı şüphesiz Asya’nın en güçlü devleti haline getirecekti.

Japonya 1800’lü yılların ortalarına kadar dünyaya kapalı ve dünyada olup bitenlerden habersiz bir durumdaydı. Ancak 1800’lü yılların ortalarına doğru Japonya inanılmaz bir gelişim sürecine girerek hızla gelişerek neredeyse her alanda Batılı devletleri yakaladı. Japonya İmparator Meiji döneminde hızla modernleşti. Japonya’nın hızlı yükselişi başta İngiltere olmak üzere bütün batılı devletlerin dikkatini çekmişti. Japonya 1900’lü yıllara kadar özellikle Çin’e karşı kazandığı başarılarla kendisini batılı devletlere kanıtlamıştı. Ancak 1900’lü yılların başında Japonya’yı bekleyen sınav o döneme kadar Japonya’nın en zor sınavı olacaktı. Yani Rusya’ya karşı verilecek bir askeri savaş. İşte tüm bu durumlar göz önüne alındığında Rus – Japon Savaşı bölgesel bir savaş olmaktan çıkıyordu. Bu yüzden belli başlı devletler bu savaşta kendi konumlarını belirlediler.

Devletler Konumunu Belirledi

Bu savaşta dışarıda kalıp da en etkin rolü oynayan devletlerden birisi şüphesiz İngiltere oldu. Asya’da oluşacak yeni güç dengelerinin o dönemde İngiltere için önemli olmasının en önemli sebepleri Rusların güç kazanarak İngiltere’ye karşı tehdit oluşturma potansiyelinin katlanarak artması ve İngiltere’nin Hindistan’da bulunan sömürgesi. Japonya bulunduğu konumun sonucu olarak Asya’ya uzanan denizler için adeta doğal bir kale durumundaydı. İngiltere hem Rusya’nın güçlenmesinden çekindiği hem okyanuslarda rahatının bozulmaması hem de Asya’da bulunan sömürgelerine ulaşmasında Japonya’yı ilerleyen zamanlarda kullanabilme ümidi ile bu savaşta Japonya’ya büyük destek vermekte kararlıydı. Bunların dışında İngiltere uzun zamandır Japonya’yı destekler durumdaydı. Fransa ise bu savaşta Rusya ile olan ittifakına rağmen Japonya’nın tarafında yer aldı. Buna sebep olan en büyük etken ise Fransa’nın dünya üzerinde izlediği yayılmacı politikalarda İngiltere’yi karşısında görmek istememesiydi. Aslında Fransa bu savaşta Japonya’dan çok İngiltere’nin tarafını tuttu diyebiliriz. Almanya ise o dönemlerde siyasi birliğini yeni yeni tamamlamıştı ve gerek Avrupa içinde gerek Avrupa dışında yayılmacı bir politika izlemekteydi. O dönemde Almanya en çok İngiltere ile rekabet halindeydi ancak kendi coğrafyasına bu kadar uzak bir savaşa müdahale edebilecek bir güçte değildi. Almanya da bu savaşta İngiltere’yi karşısına almak istemediği için ve İngiltere ile olan rekabetinden dolayı tarafsız kalmayı tercih etti.

probiyotik

Savaş başlıyor

27 Kasım 2021 13:26

bubble30

görseli çok güzel olduğu için hemen tıkladım!

28 Kasım 2021 14:08