Tarih

Suriye Saldırısının Nedeni

Napolyon neden Suriye'ye saldırdı

kaptanfilozof06 / Editor

26 Kasım 2021 10:18

1798 yılının eylül ayında Napolyon’un emriyle Kahire’de kurulan Mısır Enstitüsü Mısır’da çeşitli araştırmalarını yapmaya başlamıştı. Evet Napolyon Mısır’a girip Kahire’yi ele geçirmeyi başarmış ve Mısır’ı kalbinden vurmuştu. Ancak Piramitler Muharebesi’nden kaçan Murat Bey ve ordusu ve Güney Mısır’da Napolyon için tehdit oluşturmaya devam ediyordu. Bu yüzden Napolyon Murat Bey’in ordusunu yok etmek ve Güney Mısır’ı zapt edebilmek için Güney Mısır’a ordu gönderdi. Bu olaylar yaşanırken Osmanlı Devleti hala Fransa’ya karşı bir tutum almamıştı. 3. Selim aceleci davranmak istemiyordu çünkü 3. Selim’e göre Osmanlı Devleti’nin Fransa ordusunu tek başına Mısır’dan atması pek mümkün değildi. 3. Selim Fransa’ya karşı müttefik bulma arayışına girişmişti. Bu sırada İngiliz Amirali Nelson’un Napolyon’un Mısır’a getiren gemileri yok etmesi 3. Selim’i cesaretlendirmiş ve 3. Selim 2 Eylül 1798 tarihinde Fransa’ya savaş ilan etmişti. Bu gelişmeler olurken Mısır’da Napolyon’a karşı isyanlar çıkmaya başlamış ve Napolyon bu isyanları çok kanlı bir şekilde bastırmıştı.

Napolyon Suriye’ye Neden Saldırdı?

Napolyon yaşanan gelişmelerden dolayı harekete geçmek zorunda olduğunu anlamış ve tedirgin olmaya başlamıştı. Napolyon’a göre Mısır’a yerleşmenin ve Osmanlı’yı barışa zorlamanın en iyi yolu Suriye’yi almaktı. Ancak Napolyon’u korkutan tek şey Mısır’da hapsolmuş olmak değildi. O dönemde bölgenin en güçlü komutanlarından birisi olan Cezzar Ahmet Paşa’nın Mısır üzerine saldırıya geçme ihtimali de Napolyon’u çok tedirgin etmekteydi. Cezzar Ahmet Paşa Napolyon Mısır’ı işgal etmeye başladığından beri Osmanlı yönetiminin emriyle Napolyon’a karşı hazırlık içerisindeydi, o dönemde Şam Beylerbeyi’ydi ve Osmanlı veziriydi. Cezzar Ahmet Paşa’nın yaptığı hazırlıklardan Napolyon için en kötüsü ise Cezzar Ahmet Paşa’nın sorumluluk alanında yaptığı askeri yığınaktı. Yani Cezzar Ahmet Paşa oldukça güçlü birisi ve Napolyon için oldukça güçlü bir rakipti. Napolyon bir an önce harekete geçmeliydi. Suriye hakimiyeti Napolyon’a sadece Osmanlı’yı barışa zorlama ve Cezzar Ahmet Paşa tehtidini bertaraf etme avantajı vermeyecekti. Suriye hakimiyeti ayrıca Napolyon için bölgede sömürgeleri genişletme, Doğu Akdeniz’deki limanlara sahip olma, Hindistan yolunu daha kolay kontrol altına alma ve Mısır’da mevcut olmayan ormanlara sahip olma imkanı verecekti. Tüm bu gelişmeler ışığında 22 Aralık 1798 tarihinde Napolyon 18.000 kişilik ordusuyla Suriye’ye doğru saldırıya geçti. Mısır’a ise 6000 kadar Fransız askeri kalmıştı.

 

Napolyon neden Suriye’ye saldırdı?

bubble30

elinize sağlık

26 Kasım 2021 13:25

mmm11

Dünyanın kaderinin değiştiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Okuyalım...

28 Kasım 2021 09:27