Tarih

Kaos Başladı

Rusya'da toplumsal kargaşası başladı

kaptanfilozof06 / Editor

09 Ekim 2021 10:24

1584 yılında 4. İvan’ın hayatını kaybetmesiyle Rusya Çarlığı’nın başına İvan’ın oğlu Fyodor geçti. Ancak 1. Fyodor’un yapısı ülke yönetmeye uygun değildi. Fyodor 1581 yılına kadar tahtın varisi bile değildi. 1581 yılına kadar tahtın varisi Fyodor’un abisiydi. Ancak Fyodor’un abisi 1581 yılında hayatını kaybedince Fyodor mecburen tahtın varisi konumuna gelmişti. Fyodor çar olduğunda ülke yönetiminde Fyodor’un sağ kolu olan Boris Godunov oldukça etkin bir durumda olmuştu. Boris godunov 4. İvan döneminde İvan’ın güvenin kazanmış bir aristokrattı. Boris sayesinde Rusya Çarlığı kabiliyetsiz bir yöneticinin elinde çöküşe gitmekten kurtulmuştu. 1. Fyodor 1598 yılında varis bırakmadan hayatını kaybettiğinde o dönemin Rusya meclisi Boris Godunov’u yeni çar ilan etti. Böylece Rusları yüz yıllardır yöneten Rurik Hanedanlığı’nın sonu gelmiş oldu.

Boris çar olduktan sonra hukuksal alanda yeni düzenlemeler yaptı. Boris Batı Avrupa’ya öğrenciler gönderdi. Ayrıca Boris Litvanya’nın Rusya’ya katılması için oldukça fazla çaba gösterdi. Boris farklı görüşlere açık birisiydi. Bu yüzden Protestan kilisesinin kurulmasına izin verdi. Ama yaptığı bazı icraatlar yüzünden Boris'in ilişkileri Boyarlarla (Tuna bölgesinde, Transilvanya’da ve Rusya’da soyluluk derecesi) oldukça kötüleşti. 1601 – 1603 yılları arasında Rusya’da çok büyük bir kıtlık yaşandı. Bu kıtlıkta on binlerce insan hayatını kaybedince Rusya’da büyük isyanlar çıktı. Bu isyanlar büyümeden bastırılabildi ancak başka isyanlar da yoldaydı. 1604 yılında bir keşiş olan Grigori Otrepev 4. İvan’ın 1591 yılında öldüğü söylenen oğlu Dmitri olduğunu iddia etti. Arkasına büyük destek toplayan Grigori Rusya’da köylülerin yarı köle gibi yaşamasına sebep olan serflik sisteminin kaldırılacağını söyledi. Grigori’nin sebep olduğu isyanlar oldukça geniş alanlara yayıldı. 1605 yılında Boris’in isyanlar sırasında hayatını kaybetmesiyle Rusya Çarlığı kaos dolu bir döneme girdi.

 

Boris Godunov kimdir?

mmm11

Rus tarihini ayrıntılı okumamıştım. Teşekkürler.

10 Ekim 2021 09:57

probiyotik

İsyanlar kaosa sürükledi resmen

10 Ekim 2021 13:14