Tarih

Büyük Göç

Kavimler Göçü neden yaşandı?

kaptanfilozof06 / Editor

10 Ekim 2021 10:05

Göçler insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Bugün gördüğümüz pek çok toplum göçler sayesinde oluşmuştur. Göç kavramı ise kısaca belli sebeplerden dolayı belli bir bölgede yaşayan bir topluluğun bulunduğu yerden ayrılarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitmesidir. Bugün Amerika Kıtası’nda var olan bütün devletler Avrupa’da yaşayan insanların Amerika Kıtası’na göç etmesiyle oluştu. İlginç olan bir şey daha var. Bugün Avrupa’da var olan pek çok devlet bir göç sonucu oluştu. O göçün ismi ise Kavimler Göçü. Peki böylesine büyük bir göç neden yapılmıştı?

Avrupa’ya Kadar Dayandı

Kavimler Göçü belli dönemlerde yoğun insan gruplarının yıllarca Avrupa’ya göç etmesi olarak bilinir. Bu bilgi yanlış değildir. Ancak neden insanlar yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç etti ve göç edenler kimlerdi? Göç eden insanlar o dönemde M.S. 350’li yıllarda Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Germen kabileleri ve Gotlardı. Kuzey Karadeniz’de yaşayan topluluklar M.S. 375 yılında Avrupa’ya doğru göç etmeye başladılar. Germen ve Gotların göç etmesinin sebebi ise M.S. 375 yılında Hunların Kuzey Karadeniz’e gelmiş olmasıydı. Hunlar M.S. 350’li yıllardan beri Orta Asya’dan göç ediyorlardı. M.S. 375’te Hunlar Karadeniz’in kuzeyine varmıştı.

Neden Başladı?

Hunların Orta Asya’dan göç etmesinin tek bir sebebi yoktu. Ancak Hunların göç etmesine neden olan en belirgin sebeplerden birincisi Orta Asya’da çoğalan nüfus ve artan düzensizlik yüzünden burada yaşayan toplumların yeni yaşam alanları bulmak istemeleriydi. Bunun yanında Orta Asya’da bulunan pek çok devlet Çinlilerin yaptığı baskıdan uzaklaşmak istedi. Orta Asya’dan başlayan göçler sadece Avrupa yönünde olmadı ancak Kavimler Göçü Avrupa’ya yapılan ve günümüzde Avrupa’da var olan neredeyse bütün devletlerin kurulmasına sebep olan esas olay olarak tarihte çok önemli bir yere sahiptir. Orta Asya’da çeşitli sebeplerden dolayı göç eden Hunlar Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Got ve Germenleri Avrupa’ya doğru ittirerek bugün var olan Avrupa nüfusunun Avrupa’ya yerleşmesine sebep oldu.

 

Kavimler göçü neden oldu?

probiyotik

Kavimler göçünün sonuçlarını gerçekten merak ettim

10 Ekim 2021 13:08

caterpillar

Nasıl olabildi böyle bir büyük göç

11 Ekim 2021 13:17

bubble30

çağ değiştirmiş

11 Ekim 2021 14:07