Tarih

Barışçıl ve Baskıcı

Dini baskı dönemi

kaptanfilozof06 / Editor

20 Kasım 2021 10:30

2. Aleksandr döneminde Rusya çok büyük değişimler geçirdi. Bu değişimlerin en büyüğü hiç şüphesiz serfliğin kaldırılmasıydı. Serfliğin kaldırılması ile birlikte zaten Rusya her alanda reform yapmak zorunda kaldı. Rusya reformlar dışında dış politikada da saldırgan tutumunu sürdürdü. Bu tutum sonucu Rusya 2. Aleksandr döneminde hem Kafkasya hem de Türkistan bölgelerine tamamen hakim oldu. Rusya aynı zamanda Osmanlı Devleti üzerinde zararlı politikalarına da devam etti. Rusya’nın yaptığı kışkırtmalar sonucunda 1875 yılında Bosna-Hersek’te, 1876 yılında Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan’da Osmanlı Devleti’ne karşı isyanlar çıktı. Rusya bu isyanları destekledi ve Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Bu savaş 93 Harbi olarak tarihe geçti ve bu savaşın sonunda Balkanlarda pek çok devlet Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını ilan ederek kuruldu. Ancak tüm bu başarılara rağmen 2. Aleksandr 1881 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

2. Aleksandr’ın ölümünden sonra tahta oğlu 3. Aleksandr geçti. 3. Aleksandr babasının devrimciler tarafından öldürülmesinden oldukça etkilenmişti. Bu yüzden Rusya’da reformları ve özgürlükleri olduğu gibi kaldırmasa da baskıcı bir yönetim izledi. 3. Aleksandr Rusya’yı kurtarmanın yolunun tek dil, tek din ve tek ulus kurmak olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden 3. Aleksandr Ortodoksluk’un Rusya’da iyice baskın hale gelebilmesi için özel olarak çabaladı. Ayrıca Rus olmayan azınlıkların zorla Rusça öğrenmesini sağladı. Bunun dışında 3. Aleksandr barışçıl bir dış politika izledi. Dış ilişkilerinde 3. Aleksandr en çok Almanlara karşı soğuk bir tutum sergiledi. Çünkü 93 Harbi’nden sonra Rusların Osmanlıdan alabileceği toprakların çok büyük bir kısmının alınamamasının sebebi Almanlar olmuştu. Yönetimi boyunca liberal politikaların yanına bile yaklaşmayan, içeride baskıcı bir yönetim dışarıda barışçıl bir politika uygulayan 3. Aleksandr 1894 yılında hayatını kaybetti.

 

3. Aleksandr kimdir?

probiyotik

Bakalım devamında neler olacak

21 Kasım 2021 12:50