Mitoloji

MİTOLOJİDE AİLE İÇİ CİNAYET: ATREUSOĞULLARI LANETİ

Yunan mitolojisinden psikolojiye…

caterpillar / Editor

10 Ekim 2021 01:04

Zeus’un çocuklarından biri olan Tantalos, ölümlüdür. Bir gün tanrıların her şeyi görüp sınadığından emin olmak için oğlu Pelops’u öldürür ve oğlunu pişirip yemek yapar. Bu yemekten tanrılara sunar.

Tanrılar Tantalos’un niyetini anlayınca sunulan yemeği reddeder ve yemezler. Fakat ziyafette bulunan bereket ve toprak tanrıçası Demeter, Tantolos’un oyununa düşer. Önüne getirilen Pelops’un omzunu yer.

Tanrılar Pelops’un parçalarını birleştirerek onu diriltirler. Demeter’in yediği omzunu da fildişinden tamamlarlar.

Pelops ile başlayan mitolojideki aile içi cinayetler, soy boyunca devam eder. Bu durumda mitolojiye ‘Atreusoğulları Laneti’ olarak geçer.

Kelimenin kökenine dayanarak; babanın çocuklarını bilinçdışı olarak öldürme isteği psikolojiye ‘Atreus Kompleksi’ olarak geçmiştir.

Ayrıca Tantalos’un çektiği acımasız cezaya şuradan bakabilirsiniz.

probiyotik

Resmen oğlunu yedi

10 Ekim 2021 13:08