Mitoloji

DEV ÖLÜM BALIĞI: TOYDU BALIK

Türk- Altay mitolojisi

caterpillar / Editor

10 Ekim 2021 01:06

Türk- Altay mitolojisinde dev ölüm balığı olarak bilinen Toydu Balık’ın, yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılır. Mitolojiye yakışacak şekilde, efsanevi bir büyüklüğü vardır. DEVASADIR.

Toydu Balık’ın ağzı, gırtlağının altında, gözleri ensesindedir. Bel kemiği ters çevrilmiştir ve zincirlerle bağlı tutulur.

Ker Balık da denilen Toydu Balık’ın baş ve vücudunu oynattığında deprem yaratıp tufan yarattığına inanılır. Düşünün kımıldaması nelere yol açıyor…

Adı Doy/ Toy kökündne gelmiştir. Yemek, yutmak anlamlarına gelmektedir. Doymak fiili bu kökten türemiştir.

Doydu bazı lehçelere göre yeryüzü anlamına gelir. Bu sebeple ‘Yeryüzü Balığı’ veya ‘Yeryüzünü Taşıyan Balık’ olarak da anılır.

Bir efsaneye göre Ker Balık olarak anılan bölgede ker sözcüğünü kör olarak adlandırırlar. Buna dayanarak da Toydu Balık’ın kör olması, onun öteki dünyaya ait olduğunu gösteren bir belirtidir.

bubble30

korkunç

10 Ekim 2021 13:11

mmm11

Hayal gücünün sınırı yokmuş, bir kere daha anladım.

14 Ekim 2021 10:01