Felsefe

İngiliz Filozof John Locke ve Akıl Dolu Sözleri

John Locke ve sözleri

probiyotik / Editor

25 Temmuz 2021 12:36

John Locke, 29 Ağustos 1632 ile 28 Ekim 1704 tarihleri arasında yaşamış olan İngiliz klasik liberal düşüncenin öncüsü olan İngiliz bir filozoftur. Meşruti demokrasinin temel fikirlerini tutarlı bir şekilde toparlayan ilk yazardır aslında. 17. Yüzyıla geldiğimizde en önemli düşünürlerin arasında olan John Locke, düşünce özgürlüğünün, insan eylemlerinin akla göre düzenlemek anlayışını en geniş şekilde yayılmasını sağlayan ilk düşünürdür kendileridir. Avrupa’nın aydınlanma ve akıl çağının kurucularından biri olarak kabul edilir. Zihnin tecrübeyle dolup gelişeceğini savunan düşünür metafizik, epistemoloji, politik felsefe, zihin felsefesi ve eğitim alanlarında yaptığı çalışmalar ile Avrupa’nın önde gelen filozoflarındandır. Peki bu filozof neler söylemiş?

‘’Çemberde baş son bir.’’

‘’Bütün değer, çaba sonucudur.’’

‘’Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.’’

‘’İnanç bizi bilgimizle çelişen hiçbir şeye ikna edemez.’’

‘’Korku doğru idare edildiği sürece faydası olan bir tutkudur.’’

‘’Bütün dünya bir türlü konuşup başka türlü eylemde bulunuyor.’’

‘’Mutluluk ve mutsuzluk son sınırlarını bilmediğimiz iki durumdur.’’

‘’Hiçbir insanın bilgisi öğrenmiş ve görmüş geçirmiş olduğunun ötesine geçemez.’’

‘’Felsefe bütün düşüncelerimizin duyumlarımızla, gerçek alemden geldiğini tanılamaktır.’’

İlk Yorumu sen yap