Çerez Politikası

Friendz10 web sitesinde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviye de güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kullanıcılarımızın bilgilerinin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu sebeple kişisel verilerin korunması amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK" ya da “Kanun”) kapsamında şirketlerin uyması gereken usul ve esaslar ile kullanıcının hak ve özgürlükleri hakkında aşağıda yer alan bilgiler verilmektedir. Bu bilgilendirme, ilgili Kanun’un 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. 

Kullanıcıya ait kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçları: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kullanıcıdan alınan kişisel bilgiler Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik usulleri çerçevesinde kaydedilebilecek, saklanabilecek, Kanun kapsamında belirtilen şartlarda işlenebilecektir. Web sitemiz tarafından kişisel verileri çeşitli kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ve elektronik ortamda temin edilebilir.

Friendz10 web sitesi yazılım ve tasarımı, kurumsal kimlik tasarımları, mail ve web hosting hizmetleri vermekte ve bu kapsamda sitemiz tarafından teknik gereklilikler doğrultusunda bazı kişisel verileriniz alınmaktadır. Verileriniz elektronik ortamda ya da düzenlenen matbuu sözleşmeler üzerinde bulunan bilgilerle sınırla kalmak kaydıyla basılı ortamlarda temin edilebilmektedir. Sınırlı türde alınan (ad-soy ad-e-posta adresi ve iletişim adresleri) kanun kapsamında veri sorumlusu olarak Friendz10 tarafından saklanmakta ve her türlü güvenliği alınmaktadır. Toplanan bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve duyurulması amacı ile sadece web sitemiz bünyesinde kullanılmaktadır.


Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

KVKK başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde ve sitemiz tarafından sunulan hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanılabilmesi amacıyla; faaliyet, amaç ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmeyi sağlayacak kullanıcıya ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla sitemiz tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:  KVKK uyarınca, kullanıcıdan alınan ve sitemiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileri: Kanunda belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, web sitemizin faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu kurumlar, hizmet verilen şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçiler, ile faaliyetleri yürütülen şirketler / iş ortakları yasal olarak paylaşılması gereken adli ve idari resmi kurumlar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşabilecek ve kanunda belirtilen şartlarda "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenebilecektir.

Güvenlik ve Saklama: Sitemiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel veriler saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel veriler kullanıcıya bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile sitemizin veri akışlarından çıkarılabilecektir.

KVKK Gereği Kullanıcıların Hakları: Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği  kullanıcı, her zaman firmamıza başvurarak kişisel veriler hakkında bilgi alma, düzeltme/ değiştirme/ silme talebinde bulunma, veri işleme onayını geri alma, verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerini kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Herhangi bir zamanda, sitemiz tarafından işlenen kullanıcı verilerine ait işleme haklarından vazgeçilebilir ya da verilerin doğruluğu ve güncelliği sorgulanabilir. Bu kapsamdaki müşteri hakları yürürlükte bulunmaktadır. Kullanıcı, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip olduğu hakları kullanabilmek için, online olarak web sitemizde bulunan ‘’İletişim’’ bölümündeki, iletişim mailimiz (info@friendz10.com) üzerinden paylaştığı bilgileri doğru ve güncel olarak bildirmek durumundadır. Aksi halde yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen kullanıcıya ait olacaktır.

Kullanıcılarımızın yaptığı içeriklerden web sitemiz sorumlu değildir.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ve sorularınızı yöneltmek isterseniz info@friendz10.com mail adresinden iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı Hakkında Bilgilendirme: Bu Çerez Politikası Friendz10 tarafından yönetilen internet sitesi ve mobil platformu kapsamakta olup çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi veya mobil sitemizi platformu kullanarak çerezlerin işbu politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

1.1.Çerez (Cookie) Nedir?
Çerezler, bir internet sitesi veya mobil platform ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

1.2.Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır, türleri nelerdir?
Çerezler internet sitesinin düzgün çalışması, hız ve benzeri optimizasyonların yapılabilmesi, hataların tespiti, ziyaretçi tercih ve ayarlarının hatırlanması gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.
Oturum Çerezleri: İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler: Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Ticari Çerezler: İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması, daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

2. Çerez kullanımımıza ilişkin bilgiler


2.1. İnternet Sitelerimizin veya Mobil Platformlarımızın Kullanımı Kapsamında Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler: Sitemiz tarafından ve/veya ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikler sağlanmakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb.) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

2.2. Cihazınızdan Aldığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?
Çerezler: İnternet sitelerimizi ziyaretiniz sırasında yaptığınız gezinti ve kullanım tercihlerinin, internet sitemizde veya mobil platformumuzda cevapladığınız anket veya değerlendirmeye ilişkin bilgi ve sonuçların ve tercihlerinize ilişkin bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olur.
Ayrıca, internet sitelerimizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.

2.3. Çerezleri Nasıl Kontrol Ederim?
İnternet sitemizi ve mobil platformumuzu kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme, internet sitemize ve mobil platformumuza yapacağınız ilk ziyarette açılır pencere ile verilir. Bu pencereyi kapattığınızda politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.
Politikamızı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle; politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.